Tabbarka Hogaamiyayaasha iyo Tariiqada Xerta

Tabbarka hogamiyayasha wadaniga ah si, aay usii tabbabaran hogmayiyaal kale

 

Oo waxyaalihii aad markhaatiyaal badan dhexdood igaga maqashay ku ammaanee niman aamin ah oo awooda inay kuwa kaleeto baraan."

2 Timoteyos 2:2