Tababarka Hogaamiyayaasha

Tababarka hogaamiyayasha wadaniga ah si aay usii tabababaran hogaamiyiyaal kale!

 

Oo waxyaalihii aad markhaatiyaal badan dhexdood igaga maqashay ku ammaanee niman aamin ah oo awooda inay kuwa kaleeto baraan."

2 Timoteyos 2:2